Wie zijn wij

Stichting Sportief West-Friesland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons website-adres is: https://westfrieserunbikerun.nl.

Contactgegevens

via ons contactformulier: https://westfrieserunbikerun.nl/contact/

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Inschrijven

Stichting Sportief West-Friesland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Dit zijn gegevens die via de inschrijfprocedure via ntbinschrijven.nl aan ons wordt doorgegeven. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Licentienummers of lidmaatschapsnummers
Beeldmateriaal waaronder film en foto’s die gemaakt worden tijdens onze evenementen
Bankrekeningnummer

Media

Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden.

Contactformulieren

De gegevens die je ingeef wordt online bewaard. Alleen de beheerders kunnen dit inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, uitslagen, cetera.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sportief West-Friesland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief via Createsend. Voor het verzenden gebruiken wij alleen je mailadres. Als je dit niet meer wil kan je onderaan de nieuwsbrief je afmelden.
  • Verwerken van de inschrijving
  • Verwerken en publiceren van de uitslag (naam, Woonplaats of vereniging en tijd)

Met wie we jouw data delen

Stichting Sportief West-Friesland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De uitslag van de wedstrijd wordt gepubliceerd op www.uitslagen.nl en moeten wij van NTB leveren aan de administratie van de NTB.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Stichting Sportief West-Friesland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Sportief West-Friesland van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt, in een aantal gevallen, aan Stichting Sportief West-Friesland vragen om uw gegevens te wissen. U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als Stichting Sportief West-Friesland uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die Stichting Sportief West-Friesland verwerkt, dus niet voor papieren bestanden. U kunt Stichting Sportief West-Friesland vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. Stichting Sportief West-Friesland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sportief West-Friesland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via https://westfrieserunbikerun.nl/contact/.